fredag 5. januar 2018

Europeiske priser for prosjektet!

Prosjektet er ferdig og sluttrapporten er skrevet og sendt inn. I løpet av sommeren og høsten har vi fått tildelt 2 diplomer for arbeidet på etwinning og den mer høythengengende prisen" European quality Label"

Her er det som ble skrevet til oss i forbindelse med at vi fikk "European Quality Label"

Kjære Anne  Jacobsen

Gratulerer! Skolen din er blitt tildelt det europeiske kvalitetsmerket for sitt fantastiske arbeid i eTwinning-prosjektet "HIGH SCHOOL DROP OUTS: 'One is Too Many'". Dette betyr at ditt, elevenes og skolens arbeid anerkjennes på høyeste nivå i Europa.

Du vil derfor motta et merke som kan legges ut på nettsiden(e) din(e) og henges opp på et strategisk sted på skolen. Prosjektet ditt vil også bli vist fram på et spesielt område av den europeiske portalen www.etwinning.net.

Jeg vil nok en gang få gratulere med den strålende innsatsen, og jeg håper at vi treffes på et av eTwinning-arrangementene i løpet av året.

Med vennlig hilsen
eTwinning Team

Her kan dere lese om prisen på skolens hjemmeside: https://kuben.vgs.no/nyhetsarkiv/europeisk-prosjekt-vant-3-priser/

tirsdag 24. oktober 2017

Linker og andre ressurser på arbeid mot frafall

Det gjøres mye bra arbeid for å få flere til å gjennomføre videregående skole i Europa. Her vil jeg samle ressurser som jeg kommer over. Mye får jeg gjennom det europeiske nettverket som er skapt i løpet av prosjektperioden.

European center for Development of vocational Training.

http://www.cedefop.europa.eu/en/toolkits/vet-toolkit-tackling-early-leaving


fredag 16. juni 2017

Avsluttende tanker - hva sitter vi igjen med etter tre år i Erasmus+ prosjektet "High school dropout - one is too many"

Prosjektet ble lagt til OT-tiltaket på skolen og det var elevene  her som deltok i prosjektet. Flere av elevene har dårlige skoleerfaringer i bagasjen. Det var derfor ekstra hyggelig å kunne invitere dem med i dette store og ambisiøse prosjektet. Flere er eksperter på slagsidene ved det norske utdanningssytemet og det føltes meningsfylt og godt å kunne gi dem noen gode skoleopplevelser mens de var elever på OT-tiltaket.

Elevene
Gjennom disse tre årene har vi gjort forskjellige aktiviteter på skolen som har vært en del av prosjektet. Det har vært varierte og kreative oppgaver som har stilt krav til elevenes evne til å samarbeide, ta initiativ og til å være tilstede. Dette har bidratt til et bedre læringsmiljø og sosialt miljø. Fantasi og kreativitet har blitt honorert. Vi har laget kortfilm, logo, fotografert, debattert og vært ute og drevet med forskjellige sportsaktivteter. Da elevene jobbet med kortfilmen ble det veldig synlig hvor viktig det var at alle møtte opp. Alle som deltok i arbeidet med filmen var viktige og gjensidig avhengige av hverandre.

Alle elevene på OT-tiltaket ble invitert til å delta i prosjektaktivitetene som primært har blitt lagt til norsktimene og forankret i lærerplanen i norsk og til generell del av læreplanen. I det fjerne og mot slutten av skoleåret ventet det en gulrot i form av et møte mellom elevene i deltakerlandene. Denne gulroten ville gå til de 2-4 elevene som hadde best frammøte på skolen og som bidro positivt til læringsmiljøet og sin egen læring i alle fag og i prosjektaktivitetene.

Særlig for elevene som klarte å holde motivasjonen oppe og fikk være med på prosjektmøtene ute i Europa, har det vært meningsfylt og utviklende. De har blitt kjent med andre skoleungdommer rundt omkring i Europa og har knyttet vennskapsbånd for livet. Jevnlig kontakt  har de med hverandre på sosiale medier. Gjennom de nye vennskapene sine har de lært mye om europeisk kultur, den økonomiske situasjon i Europa, politikk og ikke minst utdanningssystem. De forstår bedre hvordan det er å være skoleungdom i Europa. Det har satt deres egne utfordringer i et nytt og større perspektiv.

Prosjektet har bidratt på en effektiv og naturlig måte til å utvikle språkferdighetene i engelsk. Flere av elevene syntes de var dårlige i engelsk. Etter en uke der all kommunikasjon foregikk på engelsk, kom de hjem med en god følelse av mestring og at det ikke lenger er farlig å snakke engelsk.

Erasmus+ prosjekter er en svært krevende sosial øvelse. Elevene er sammen døgnet rundt i en hel uke. Reisefellene fra Norge kjenner hverandre ikke så veldig godt og de skal bli kjent med minst 30 andre skoleungdommer fra mange forskjellige europeiske land. De blir utfordret på å ta kontakt, smalltalk og å være blide og hyggelige hele tiden og beredte til å slå av en prat på engelsk, møte presis til alle avtaler, forholde seg til andre rutiner og andre krav enn hjemme og ikke minst takle at de i løpet av uken aldri er alene. Det er krevende og de har klart det. De kommer hjem med en veltrent sosial muskel og en god følelse av mestring.

OT
For avdelingen har prosjektet virket samlende på den måten at det meste som har blitt satt i gang har vært en del av prosjektet. " High school dropout - one is to many" har også hatt som delmål å øke personalets forståelse for dropout-problematikk og å trekke foresatte mer aktivt inn i sine barns læring og skolehverdag. Det har medført at alle foresatte systematisk blir innkalt til samtale i forbindelse med at eleven begynner på skolen. Lærerne har arrangert workshops der elevene lærer sine foresatte hva de selv har lært på skolen. Dette har de foresatte likt veldig godt.

For å få en større forståelse for dropout-problematikk arrangerte lærerne et seminar om skolevegring. Hva er årsaken til at en liten gruppe ungdom heller har lyst til å være hjemme hos seg selv enn på skolen? Vi hadde besøk av en psykolog og en ungdomsarbeider med kompetanse på ungdom som spiller veldig mye.

En viktig del av dropout-problematikken er fravær. Gjennom disse tre årene med prosjekt har det totale fraværet tydelig gått ned. På slutten av skoleåret 2013-2014, året før prosjektet startet,  var det totale fraværet skyhøyt, 44%. I løptet av det første prosjektåret hadde fraværet sunket markant. I det andre prosjektåret sank fraværet ytterligere. Dette siste året har fraværet sunket også, men her må vi ta høyde for den nye fraværsregelen. Når vi sammenlikner tallene for Kuben vgs som helhet har det også for hele skolen vært en nedgang i fraværet, men ikke så markant som på OT.

Lærerne
For lærerne som har deltatt i prosjektet har det vært en vitaminsprøyte. Vi har blitt kjent med andre skolesystemer og besøkt mange flotte skoler. Vi har fått utfordret fordommene vi har hatt med i bagasjen. Det er kanskje ikke typisk norsk å være god allikevel? Ikke på alle områder. På noen områder er vi like gode og på andre kanskje til å med dårligere.

Vi har fått mange nye europiske kollegaer og et stort nettverk. Vi har lært mye om europisk kultur, økonomi og politiske utfordringer fra menneskene som er direkte berørt. I denne perioden har Hellas slitt med økonomien og forholdet til EU. De har vært i ferd med å melde seg ut fordi de økonomiske kravene fra troikaen har vært høye. England bestemte i løpet av prosjektperioden for å melde seg ut av EU. Tyrkia har gjennomlevd et forsøk på statskupp og opplever store "etterdønninger og etterskjelv" Vi har fått førstehåndsinformasjon om hvordan flyktningestrømmen inn i Europa takles. Det har vært en spennende og lærerik periode.

Vi har fått utviklet vår digitale kompetanse. Spesielt innefor sosiale medier og verktøy for publisering og formidling. Vi har lært oss etwinning, den europiske læringsplattformen og har brukt denne også aktivt.

Personlig har det vært en stor glede å få være sammen med elevene i dette prosjektet. Vi har delt spennede, lærerrike, underlige inntrykk som har sporet til ettertanke. Etter snart 30 år som lærer har det vært betydningsfylt å bli minnet på hvorfor jeg en gang i tiden valgte å bli lærer. Det kan fort bli glemt i hverdagens mas når jeg løper mellom klasserom og møter her og der  eller sitter med store rettebunker eller skjemaer som må fylles ut. Jeg er glad for at jeg fikk muligheten til å delta på denne læringsreisen med elevene mine. En reise der elevene har lært mye mer enn de kan gjøre i et klasserom, finne i en lærebok, Google seg til eller se på  YoUTube.


TAKK!


Hilsen
Anne Ingrid Jacobsen
Koordinator for den norske delen av prosjektet "High school dropout - one is too many"

Kreta - Avslutningen!

I dag startet det avsluttende møtet. Vi har vært mye  sammen de tre siste årene og vi har blitt godt kjent med hverandre. Både personlig og profesjonelt. Vi har lært mye om hverandres kultur og skolesystem. Så dette blir en vemodig uke også. Målet med denne uken er å få snakket oss igjennom hva vi skal ha med i sluttrapporten, utarbeiding av booklet og katalog og ikke minst hva som skal lastes opp i etwinning. Vi jobbet effektivt i to dager med dette. Jeg blir like imponert hver gang over hvor målrettet og effektift mine europeiske kollegaer arbeider. Møtene er godt organisert og alle stiller godt forberedt.
 et ble også tid til å bli kjent med Chania og Kreta. Gresk kultur og deres politske og økonomiske ytfordringer. Vi var på mottakelse hos ordøreren av Chania og fikk høre om "Chaniaskolen". Ordføreren fikk gave fra Kuben videregående skole. En powerbank med Kubens logo som vil ta seg godt ut i gavemonteret på Rådhuset i Chania.


Her er alle lærerne samlet på skolen .

Kjell, den greske rektoren Roumphini, den greske koordinatoren, Chryssa med gaven fra Kuben vgs. En powerbank med Kubens logo.

Her jobbes det konsentrert og effektivt for å få sluttrapporten på plass.


Her er Chanias ordfører, skolebyråd og Roumphini.

Flott ordfører med Kubens gave - en powerbank med Kubens logo.

onsdag 29. mars 2017

Kypros

Lørdag 25.mars
Vi dro glade og fornøyde fra Gardermoen. Gardermoen har vokst og det er lang å gå, så det var godt at hjelpemidlene var lett tilgjengelig for en som nettopp hadde skadet beinet sitt. Vi fløy direkte fra Oslo til Larnaca. Der ble vi hentet i taxi og kjørt til hotellet i Polis. Taxituren tok et par timer på svingete veier og vi var framme  sent om kvelden, men i tide til å få oss en matbit.


 
Søndag 26.mars


Etter en kald natt våknet vi til solskinn.  Noen deltakerland  hadde kommet samme morgen og resten av gjengen kom utover dagen. Vi så oss litt omkring i nærmiljøet og tok det rolig. Vi lå litt ved bassenget og tok en drosje ned til havna  for å spise lunsj.Mandag 27.mars

Idag braket det løs. Vi ble hentet på hotellet og fulgt til skolen. Skolen lå i gåavstand fra hotell Stephanos. Vi ble ønsket høytidlig velkommen av rektor Finiklou og ble servert sang og musikk fra elevene på skolen. Deretter en omvisning på skolen. Det er en kombinert skole med gymnasium og lyceeum. Dvs at den ene delen er det som vi ville kalt studiespesialiserende, og den andre delen yrkesfaglige studieretninger. I grunnen som vi har det på Kuben, men med langt færre elever. (300 elever).


På Kypros blir lærere og ledere ansatt på åremål med en rullering hvert 8.år. Lærerne får ikke bestemme selv hvilken skole de skal flyttes til. Det bestemmer myndighetene. En slik ordning har mange postive sider ved seg, og også noen negative. Læreren gror ikke fast på ett sted og får automatisk nye impulser når læreren bytter skole. Kvaliteten på lærerkreftene jevnes ut mellom skolene slik at det ikke blir opphopning av dyktige lærere på en skole. For grisgrendt beliggende skoler er dette en fin ordning for å få sikret jevn kvalitet på lærerstaben. For den enkelte lærer kan det by på utfordring med lang reisevei, ukependle eller  de må ta med hele familien å flytte i nærheten av skolen. Dyktige rektorer er "friere" de kan fortsette på samme skole eller de blir flyttet til andre skoler for å rydde opp.


Dette skoleåret hadde det vært en rullering. Rektor og alle lærerne som hadde deltatt i prosjektet fram til nå var skiftet ut. Det har jo vært en utfordring for prosjektet. Det merket vi allerede ved Oslo-besøket høsten 2016. Alle som var i prosjektet hadde nettopp sluttet på skolen og det store spørsmålet var: Kommer det noen i det hele tatt fra Kypros? Det gjorde det. En uke før Oslo-besøket var det klart hvem som kom, og det var to svært dyktige lærere og en rektor. Dette teamet hadde planlagt Kypros-møtet til fingerspissene og oppholdet vårt var svært godt organisert.


Etter omvisningen spilte elevene i prosjektet volleyball og fotball med skolens elever. Vårt team satset på volleyball og dans i gymsalen. Heia-gjengen bestod av lærerne og vår mann på krykker.

Om kvelden tok det engelske laget initiativ til "bli kjent" leker og turneringer i dart, biljard og fotballspill. Ungdommene fra England, Latvia, Portugal, Tyrkia, Hellas, Italia, Bulgaria, Litauen og Norge fikk snust litt på hverandre gjennom "speed-dating" først og turneringer etterpå. Hotellet vi bodde på har en utforming som gjør at det var veldig enkelt for elevene å holde sammen og møtes når vi var på hotellet. I midten av hotellkomplekset er det et svømmebasseng med solsenger og en overbygget terrasse med biljardbord, dart og fotballspill. Det er bare å gå ut der for ungdommen hvis de har lyst på selskap. Dette er det tredje stedet vi har vært i løpet av disse tre prosjektårene og det er nok her på Kypros ungdommene har blitt best kjent pga hotellets utforming og muligheter.

Gutta er klare til første skoledag. Uthvilte, nydusjet og mette.

Utenfor skolen - Hovedinngangen.

Rektor Finiklou ønsker oss hjertelig velkomne med sang og musikk av skolens elever og lærere.
.
 
 
Skolen avdeling for restaurant og matfag.

Her er kjøkkenet til avdeling for restaurant og matfag.
  
Skolen var o gang med å starte opp en linje for naturbruk. Dette var 2.skoleåret og skolen satset sterkt på ekologisk, bærekraftig og miljøvennlig.
Her er lobbyen på skolen.
 
Her er teamet til Julian og Runar. De andre er fra England ogTyrkia.


Her er teamet fra Latvia, Hellas, Tyrkia og Norge.

Speed-dating


Tirsdag 28.mars


Ny skoledag. I dag gikk den store fotokonkurransen av stabelen. Alle landene hadde med seg 10 bilder hver som var stemt fram i hjemlandet som de 10 beste i en fotokonkurransen vi organiserte på skolen i løpet av vinteren. Alle de 100 bildene ble hengt opp. Deretter viste elevene fram sine repsektive bidrag etter tur ved hjelp av Power Point eller som vi hadde gjort, en film laget i movie maker med tekst og musikk.  Deretter gikk alle deltakerne rundt og så nøye på hvert enkelt bilde. De enkelte land ble innad enige om det beste bildet til de andre konkurrende landene.Deretter ble det en avstemining slik at elevene hadde stemt fram 10 bilder - ett fra hvert land. Det var Nadias bilde "light in the dark" som tok seiren blant  bildene som var vårt bidrag til konkurransen. Deretter skulle hvert land stemme fram hvilket bilde som var best av de 10 utvalgte. Englands bilde vant.


Om kvelden inviterte skolens FAU hele gjengen på deilig middag på en strandrestaurant ved havet. Vi fikk servert alle tenkelige og utenkelige kypriotiske spesialiteter. Et nydelig måltid. For oss voksne var de interessant å høre hvilken rolle FAU hadde på skolen. For oss virket det som en ressursterkt organ. Med tanke på rulleringen av ansatte hvert 8.år har de en viktig rolle å spille i forhold til kontinuitet

Her kan dere se fotopresentasjonen vår.Om kvelden ble vi invitert på middag av skolens FAU. En herlig kveld ved sjøkanten. Vi var godt kledd for om kveldene ble det kaldt.

 
 


.


Onsdag 29. mars 2017

I dag har vi vært på sightseeing. Først til vingården Kathikas og deretter til Aphrodites bath. Vin og oliven er viktige artikler som Kypros produserer. På vingården Kathikas fikk vi ikke bare en innføring i hvordan vinen blir produsert, men det ble framført et lite teaterstykke om bondekulturen og hvordan druedyrking og vinproduksjonen hadde utviklet seg gjennom de tre generasjoner.


Aphrodite ble født på Kypros og har en viktig rolle i Kypros historie og kultur. Etter besøket på vingården reiste vi til Aphrodites bath. Et vakkert sted. Vakrest kanskje ved restauranten som lå ved stranden. Kulpen hun badet i lenger inn på land fristet vel ikke så mange til å jumpe ut i...Det var heller ikke lov siden dette var et svært hellig sted.


Dagen ble avsluttet på restauranten Anthirokaki. På menyen stod det kypriotiske spesialiteter, musikalsk underholdning fra skolens elever som hold et særdeles høyt nivå og kypriotisk dans. Alle var med og danset til langt på kveld. 
 
Inne i vinkjelleren - det portugisiske og det norske teamet. To av europeas geografiske ytterpunkter, men med mange kulturelle likheter.

 
 

Her badet altså Aphrodite. Det er lenge siden...
 
Kaldt i vannet - ingen bading denne gangen ser det ut til....

 Torsdag 29.mars 2017
I dag reiste vi først til Petra Tou Romiou. Aphrodites fødested. Et annet sted enn der hun pleide å ta sitt bad med andre ord. Aphrodite er en viktig skikkelse i kypriotisk historie og kultur. Deretter dro vi på det lokale arkeologiske museet Palaipafos. http://www.mcw.gov.cy/mcw/da/da.nsf/All/D29999253080F9BBC2257199002134BD?OpenDocument  


Vi rakk også å se Mosaics of Paphos http://www.visitpafos.org.cy/paphos_mosaics.aspx
før vi avsluttet med sein lunsj i Paphos by. Regionshovedstaden.Aphrodites fødested


Museum of Palapafos


Mosaics of Paphos


Fredag 30.mars. 
Dette var siste prosjektdagen på Kypros. Vi stod som vanlig opp tidlig og gikk på skolen. I dag skulle elevene tilbringe noen vanlige undervisningstimer sammen med de kypriotiske elevene. Lærerne skulle ha møte for å evaluere møtet på Kypros og planlegge møtet på Kreta og hvordan vi skulle jobbe med sluttrapporten. Vi fordelte oppgaver og ble enige om å ha sendt hverandre utkastene før vi møttes på Kreta. Et velkjent scenario for både elever og lærere fra Norge. Etter skoletid var vi invitert i Råshuset og ble tatt i mot av ordføreren i Polis.
Ordføreren i Polis taler til elever og lærere fra prosjektet "High school Dropout - one is too many"
 

 
Her mottar orføreren gaven fra Norge.

Her har gutta fått sertifikatene sine og et ærdeles hyggelig og vellykket prosjektmøte er over.